Onderwerpen: communicatie communicatiebureau content de 3D's dictee duurzaam duurzaamheid economie gespot HNW scrum storytelling Wmo

Scrum je mee?

maandag
16 februari 2015

Donderdag 12 februari volgde ik een webinar over scrummen. Annemieke Mintjes (www.mintjesenco.nl) en Nienke van de Hoef (www.scrumcompany.nl) vertelden over alle ins en outs van het scrummen.

Wat is scrum?
Scrummen is hot. Maar wat is scrummen nou eigenlijk? Scrum komt uit de rugby. Het team moet heel goed samenwerken om de bal naar de overkant te krijgen. Scrum is een framework voor het managen van projecten. Het is niet iets van de laatste tijd: voor het eerst beschreven in de Harvard Business Review in 1986. Het is groot geworden in de softwareontwikkeling. Maar door de digitalisering, constante veranderingen om ons heen en werk dat steeds complexer wordt, zijn organisaties niet meer in control. We moeten anders gaan communiceren. Met andere modellen. Er ontstaan nieuwe rollen in organisaties.

RCS
Betteke van Ruler heeft overigens de Reflectieve Communicatie Scrum (RCS) ontwikkeld, speciaal voor het communicatievak dus. “Scrum omarmt en formaliseert de flexibiliteit en draait om samenwerking, ondernemerschap en creativiteit”, aldus Van Ruler.

Redenen om te gaan scrummen
Je kunt grote langdurige projecten in kleine stukjes opknippen. Voor elk stukje van het project sprint je als het ware door de taken heen en lever je iets op.
Je kunt projecten op tijd opleveren.
Je gaat er creatiever van werken met zelfsturende teams. Er is dus geen projectleider meer.
Je kan er flexibeler mee werken, in cycli.

Alles is te scrummen, als het maar een project is.

Scrumrollen
De product owner. Hij bepaalt de wensen en de richting.
De scrum master. Hij is de facilitator, hij bemoeit zich bij voorkeur niet met de inhoud.
Het scrum team is een zelfsturend team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het project. Leden van het scrumteam doen samen 80% van het werk.

Het aantal leden van een scrumteam varieert tussen de 5-9 personen. Bij de samenstelling van je team heb je vooral varkens nodig. De varkens verzetten al het werk. De kippen leveren af en toe een bijdrage. Zij cirkelen er als het ware omheen. De besliskippen vliegen af en toe in. De oude stuurgroepen worden opgeheven. De expertkippen, de naam zegt het al. De klantkippen leveren vooral feedback, over de input van buiten.

Scrumceremonies
Er zijn verschillende ceremonies of onderdelen. Bij elke ceremonie lever je fysiek iets op. Vier het resultaat. Beoordeel de producten gezamenlijk en betrek zo mogelijk stakeholders of klanten.

Bij de project start maak je een project blacklog. Het is de eisen- en wensenlijst van het project: deze pak je er elke sprint weer bij. Dat kan bijvoorbeeld een overzicht zijn met post-its. Daarnaast staat de Sprint Backlog. Daar breng je bij afronding een post-it naartoe. Let wel: definieer van te voren wanneer iets af is. Maak een Definition of Done. Daarmee maak je het specifiek. Het moet duidelijk zijn wat er opgeleverd moet worden. Tot slot, de review & retrospective: je levert op en evalueert. Waar zijn we mee bezig, wat is er af en wat kan er beter? Blijf de doelgroep in de gaten houden: voor wie doen we het? En, hou de opdrachtgever betrokken. Op het scrumbord (bijvoorbeeld met de onderdelen TO DO/BUSY/DONE) kun je precies zien wat je doet, waar je mee bezig bent en wat af is.

Meer informatie? Cursus of opleiding?
Boeken: Jeff Sutherland, Betteke van Ruler, Rini van Solingen en Novascrum (van de Scrumcompany).
Bijeenkomst Healthworx over scrum in de gezondheidszorg.
Er is een workshop op 20 maart in Utrecht.
Praktijkopleiding Communicatie Scrum (17 april) of Public Scrum (29 mei).
Of huur het flying scrumteam voor een ‘snelkookpanscrum’ en leer gaandeweg scrummen: annemieke@mintjesenco.nl.

De afbeelding is van Annemieke Mintjes.
Er is nog plek bij een tweede webinar over scrummen op 26 maart bij mintjesenco.