Onderwerpen: communicatie communicatiebureau content de 3D's dictee duurzaam duurzaamheid economie gespot HNW scrum storytelling Wmo

Een nieuw jeugdbeleid

zaterdag
25 oktober 2014

Voor de gemeenten Drechtsteden schrijf ik de laatste tijd veel over het nieuwe Jeugdbeleid en de Wmo. Ik moet toegeven dat ik zelf, net als menig Nederlander vermoed ik, in het begin ook wel mijn vraagtekens had. De media pikken het, zoals verwacht, ook lekker op. Het nieuwe beleid gaat over naar de gemeenten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een lastige boodschap ook. Al naar gelang de artikelen zich vormden en de verhalen meer inhoud kregen, kan ik nu zeggen dat ik er wel wat meer vertrouwen in heb. Alle veranderingen zijn moeilijk, zowel voor degene die ze moet invoeren als voor degene die ze moet ondergaan. Alles zal zijn weg nog moeten vinden en in de praktijk moet blijken of het beleid gaat werken maar wat nou als het er zelfs beter op wordt? Iemand daar al over nagedacht? Het is jammer dat de veranderingen gepaard moeten gaan met enorm overdreven bezuinigingen. Dat had wel wat gefaseerder gemogen. Maar dat levert tegelijkertijd ook weer creativiteit op.

Een nieuw jeugdbeleid: een kijkje in de keuken
Dichtbij huis en persoonlijk. Hoe werkt dat? Stel, u bent een alleenstaande vader met een puberende dochter en u ondervindt de laatste tijd wel erg veel problemen met elkaar. Er is veel ruzie en u weet niet meer hoe het verder moet. Waar kunt u naartoe? Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt naar uw huisarts gaan, u kunt het op school aangeven of u kunt bellen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. In uw wijk zijn altijd dit soort basisvoorzieningen aanwezig die u op weg kunnen helpen. Ook in 2015 kunt u met vragen terecht bij vertrouwde of bekende plekken of personen. Dit kunnen tevens zijn: de kerk, de moskee of een maatschappelijk werker. Daar verandert niets aan. In de nieuwe werkwijze van jeugdhulp staan deze basisvoorzieningen in direct contact met een jeugdteam of (sociaal) wijkteam in de gemeente. In dat team werken professionals die kennis hebben van gezinsproblematiek, ouder-/kindproblematiek, kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen die meer psychologische hulp nodig hebben. Uw hulpvraag wordt diezelfde week nog besproken en binnen twee weken komt er iemand bij u langs voor een gesprek. Het doel van dat gesprek is om met elkaar tot een plan te komen. Dat kan zijn door bijvoorbeeld een gesprek te faciliteren tussen u en uw dochter. Wat gaat er wel goed? Wat is er voor nodig om tot afspraken te komen? Hoe kunnen we begrip kweken voor elkaar?

Indicaties vervallen
Een belangrijke verandering is dat niet meer gewerkt wordt met indicaties. Het voordeel daarvan is dat u sneller geholpen kunt worden. Uw hulpvraag wordt niet meer getoetst door een indicatiecommissie maar de contactpersoon of begeleider van het jeugdteam bepaalt in overleg met het gezin welke hulp er noodzakelijk is. Er is dus minder bureaucratie en juist dat bespaart tijd en geld. Het grote verschil tussen de oude en de nieuwe werkwijze van de Jeugdwet is dat de professionals waar u persoonlijk contact mee heeft, zelf de expertise in huis hebben om u snel en dichtbij huis te ondersteunen. Veel hulpverleners werken met een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Er wordt gekeken naar wat er wel goed gaat, naar wat de krachten van het gezin zijn. Wat is er vervolgens nodig om met elkaar tot een plan te komen? Het gezin wordt als geheel bekeken. Hoe kunnen we het geheel weer goed laten werken? Ouders en kinderen worden geholpen om de dingen bespreekbaar te maken, er wordt sámen een plan van aanpak opgesteld en ook wordt gekeken hoe het gezin hulp kan vragen in de directe omgeving. Eenvoudige tips kunnen vaak al voldoende zijn om de problemen te verhelpen.

Eén gezin, één plan, één begeleider
Is de hulpvraag zodanig dat ook vrienden, familie of mensen uit de buurt u en uw kind niet verder kunnen helpen, dan zoekt uw contactpersoon naar iemand met de juiste expertise. Altijd in overleg met u! U wordt niet meer doorverwezen naar een andere instantie. U hoeft dus ook niet meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen.

Waar of door wie u ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. Dit is in feite de kern van de aanpak ‘één gezin, één plan, één begeleider’. De gemeente wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen. En dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.

Hulp uit omgeving
Professionele hulpverleners verlenen tijdelijke hulp maar bieden geen echte continuïteit. Familie en vrienden zijn vaak langer met elkaar verbonden en staan ook dichterbij. Het is dus altijd goed om te kijken of er mensen in de directe omgeving zijn die u kunnen helpen. Of waar u uw verhaal kwijt kunt en ervaringen kunt delen. Natuurlijk is dit geen verplichting. En soms is de situatie er echt niet naar. Maar het kan ook zijn dat het moeilijk voor iemand is om een hulpvraag te stellen. De jeugdprofessionals uit het jeugdteam/sociale wijkteam kunnen ook daarbij ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de puberdochter in ons voorbeeld zich op school afgewezen voelt. In dat geval kan een expert een bezoek aan de school brengen. Om zo samen het gesprek aan te gaan met leraren of schoolmaatschappelijk werkers. En om te vragen of ze haar af en toe wat aandacht willen geven.

Tot zover de werkwijze van het nieuwe Jeugdbeleid. Wordt vervolgd.