Onderwerpen: communicatie communicatiebureau content de 3D's dictee duurzaam duurzaamheid economie gespot HNW scrum storytelling Wmo

De nieuwe Wmo

dinsdag
20 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Deze Wmo zorgt ervoor dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wat is er veranderd?
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er niet meer en is overgegaan in de Wmo, de Wet langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de Wmo kunt u nu terecht bij de gemeente. De wet bestond al een aantal jaar, maar is nu uitgebreid. De nieuwe taken van de gemeente zijn:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • kortdurend verblijf
  • vervoer dat met de begeleiding samenhangt
  • beschermd wonen en opvang

De gemeente is nu niet alleen verantwoordelijk voor ondersteuning van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, maar ook voor mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problematiek die niet in een instelling wonen.

Waarom was deze verandering nodig?
Het systeem van de zorg is bijna 50 jaar geleden bedacht. Sindsdien zijn wensen van mensen hierover veranderd. Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig leven. Daarnaast zijn de kosten van het huidige zorgstelsel niet langer op te brengen. Daarom is het nodig om de langdurige zorg anders te organiseren. De veranderingen zijn gericht op de mensen die zorg en ondersteuning het hardst nodig hebben. Dat zijn mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor hen moet zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar blijven. Nu en in de toekomst.

Efficiënter en dichtbij
Door slimmer samen te werken en hulp om mensen heen te regelen kan veel geld bespaard worden. De meeste gemeenten werken al jaren aan goede voorzieningen en nieuwe manieren van samenwerken. Allemaal met als doel de ondersteuning voor inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo efficiënt mogelijk te organiseren en de goede kwaliteit van ondersteuning te behouden.

Zelf doen wat kan, ondersteuning waar nodig
Het uitgangspunt van de nieuwe Wmo is dat wat mensen zelf kunnen, doen ze zelf, eventueel samen met familie, vrienden of kennissen. Redden zij het niet meer alleen? Dan kunnen zij een beroep doen op hun gemeente. Ondersteuning blijft beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben.

Voorzieningen dichtbij huis
In iedere gemeente zijn tal van algemene voorzieningen. Algemene voorzieningen zijn er voor iedereen, zoals maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, hulp bij administratie, klussendienst, maaltijdendienst, een was- en strijk- service, sociaal-culturele voorzieningen. Wilt u graag weten welke voorzieningen er aanwezig zijn in uw gemeente of wijk? Neem dan contact op met uw gemeente.

Ondersteuning op maat
Voor de mensen die het niet alleen en met algemene voorzieningen redden, biedt de gemeente professionele ondersteuning op maat, de zogenaamde maatwerkvoorzieningen. Hierbij gaat het om dagbesteding, ondersteuning thuis (begeleiding), logeervoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen, beschermd wonen en opvang. In elke gemeente zijn deze voorzieningen anders georganiseerd. Neem contact op met uw gemeente om te vragen waar u terecht kunt.

Kijk voor meer informatie bij mijn portfolio: Wmo krant Drechtsteden